Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej serwis informacyjny
INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Dane szkoły
 • Nasza lokalizacja
 • Organy szkoły
 • Pracownicy szkoły
 • DOKUMENTY SZKOŁY
 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016
 • Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
 • Program wychowawczy i profilaktyczny
 • Rejestry i ewidencje
 • Regulamin zatrudnienia
 • Budżet/Mienie
 • Regulaminy i procedury
 • Statut szkoły
 • RADA RODZICÓW
 • Prezydium Rady Rodziców
 • Regulamin Rady Rodziców
 • OGŁOSZENIA
 • Oferty pracy
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzenia
 • Inne informacje
 • Jak załatwić sprawę
 • Konkursy i przetargi
 • Rejestr zbiorów danych osobowych
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DOKUMENTY SZKOŁY   \  REJESTRY I EWIDENCJE

    Rejestry i ewidencje

  Rejestry i ewidencje

  1. Księga inwentarzowa
  2. Ewidencja akt osobowych
  3. Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
  4. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
  5. Ewidencja dokumentacji szkolnej
  6. Księga zastępstw
  7. Księga zarządzeń wewnętrznych
  8. Księga ewidencji dzieci
  9. Księga uczniów
  10. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
  11. Rejestr korespondencji
  12. Archiwum dokumentacji szkoły
    udostępnił Małgorzata Wiącek dnia 2012-01-04
    opracował Małgorzata Wiącek dnia 2012-01-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra