Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej serwis informacyjny
INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Dane szkoły
 • Nasza lokalizacja
 • Organy szkoły
 • Pracownicy szkoły
 • DOKUMENTY SZKOŁY
 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016
 • Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
 • Program wychowawczy i profilaktyczny
 • Rejestry i ewidencje
 • Regulamin zatrudnienia
 • Budżet/Mienie
 • Regulaminy i procedury
 • Statut szkoły
 • RADA RODZICÓW
 • Prezydium Rady Rodziców
 • Regulamin Rady Rodziców
 • OGŁOSZENIA
 • Oferty pracy
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzenia
 • Inne informacje
 • Jak załatwić sprawę
 • Konkursy i przetargi
 • Rejestr zbiorów danych osobowych
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OGŁOSZENIA   \  ZARZąDZENIA

    REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.K.K.BACZYŃSKIEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ

  REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  IM. K.K.BACZYŃSKIEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ   Lista załączników
  1. Rejestr zarządzeń 2016
  2. Zarządzenie
    udostępnił Krystian Bielecki dnia 2017-01-10
    opracował Krystian Bielecki dnia 2016-02-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenia

                                           

                                        ZARZĄDZENIE NR 6/2014

              DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. K. BACZYŃSKIEGO

                                                W PIŁAWIE GÓRNEJ

                                         z dnia 21 stycznia 2014 roku

  w sprawie:

  powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na wolne stanowisko -   sekretarza szkoły (1 etat)

  Na podstawie wewnętrznego REGULAMINU NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACOWNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ, który to regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi w oparciu o umowę o pracę, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)ze zmianami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych t. j. z dnia 14.08.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1050) zarządzam co następuje:    

   

  §1. Powołuję Komisję Konkursową przy naborze na wolne stanowisko - sekretarza szkoły  w składzie:

  1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego – Renata Pauczuk – Przewodniczący Komisji
  2. Pracownik szkoły -Główna księgowa  – Teresa Paradyż- członek komisji
  3. Przedstawiciel Urzędu Miasta w Piławie Górnej – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Małgorzata Drebot – członek komisji

  §2.1.  Zadaniem komisji przy naborze na stanowisko sekretarza szkoły będzie weryfikacja formalna i analiza dokumentów złożonych do dnia 23.01.2014 r.

  2.2. W dniu 24.01.2014 r. komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną pozwalającą ustalić spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu oraz dokona wyboru kandydata, który osiągnie najwyższą ocenę w selekcji końcowej.

  2.3. Po zakończeniu selekcji sekretarz komisji sporządzi protokół zawierający informacje o przebiegu obrad i podjętych ustaleniach.

  §3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                     Dyrektor Szkoły Podstawowej                                                                          im. K. K. Baczyńskiego                                                                                   w Piławie Górnej
                                                    mgr Renata Pauczuk 

   

   

   

    ZARZĄDZENIE NR 3/2014

  DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. K. BACZYŃSKIEGO

  W PIŁAWIE GÓRNEJ

  z dnia 9 stycznia 2014 roku

  w sprawie:

  uchylenia Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na wolne stanowisko  sekretarza szkoły (1 etat)

  Na podstawie wewnętrznego REGULAMINU NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACOWNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ, który to regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi w oparciu o umowę o pracę, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458) ze zmianami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych t. j. z dnia 14.08.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1050) zarządzam co następuje:    

   

  §1. Uchylam Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na wolne stanowisko  sekretarza szkoły (1 etat) – ze względu na nieprawidłowości formalne.

  §2.  Zarządzam przeprowadzenie naboru na ww stanowisko pracownicze. Ogłoszenie o naborze oraz skład komisji konkursowej zostanie określone odrębnym zarządzeniem.

  §3.  Ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły.

  §4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Dyrektor Szkoły Podstawowej
             im. K. K. Baczyńskiego
             w Piławie Górnej
             mgr Renata Pauczuk

   

   

   

   

   

                                          ZARZĄDZENIE NR 2/2014

              DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. K. BACZYŃSKIEGO

                                                W PIŁAWIE GÓRNEJ

                                           z dnia 9 stycznia 2014 roku

  w sprawie:

   wprowadzenia wewnętrznego REGULAMINU NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACOWNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ,

   

  §1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458) ze zmianami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych t. j. z dnia 14.08.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1050) wprowadza dokument „REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACOWNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ”.   

  §2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Dyrektor Szkoły Podstawowej
             im. K. K. Baczyńskiego
             w Piławie Górnej
             mgr Renata Pauczuk

   

   

   

   

   

   

   

  ZARZĄDZENIE NR 1/2014

              DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ

    z dnia 2 stycznia 2014 roku

  w sprawie:

  powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na wolne stanowisko  sekretarza szkoły (1 etat)

  Na podstawie wewnętrznego REGULAMINU NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ, który to Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem  stanowisk pomocniczych i obsługi , do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) zarządzam co następuje:

   

  §1. Powołuję Komisję Konkursową przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze sekretarza szkoły  w składzie:
  1.      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego – Renata Pauczuk – Przewodniczący Komisji
  2.      Pracownik szkoły -Główna księgowa  – Teresa Paradyż- członek komisji
  3.       Przedstawiciel Urzędu Miasta w Piławie Górnej – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Małgorzata Drebot – członek komisji

  §2.1.  Zadaniem komisji przy naborze na stanowisko sekretarza szkoły będzie weryfikacja formalna i analiza dokumentów złożonych do dnia 09.01.2014 r.

  2.2. W dniu 10.01.2014 r. komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną pozwalającą ustalić spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu oraz dokona wyboru kandydata, który osiągnie najwyższą ocenę w selekcji końcowej

  2.3. Po zakończeniu selekcji sekretarz komisji sporządzi protokół zawierający informacje o przebiegu obrad i podjętych ustaleniach.

  §3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                    Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                                    im. K. K. Baczyńskiego

                                                                                    w Piławie Górnej

                                                                                    mgr Renata Pauczuk

    udostępnił redaktor admin dnia 2016-02-22
    opracował redaktor admin dnia 2014-01-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra