Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej serwis informacyjny
INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Dane szkoły
 • Nasza lokalizacja
 • Organy szkoły
 • Pracownicy szkoły
 • DOKUMENTY SZKOŁY
 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016
 • Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
 • Program wychowawczy i profilaktyczny
 • Rejestry i ewidencje
 • Regulamin zatrudnienia
 • Budżet/Mienie
 • Regulaminy i procedury
 • Statut szkoły
 • RADA RODZICÓW
 • Prezydium Rady Rodziców
 • Regulamin Rady Rodziców
 • OGŁOSZENIA
 • Oferty pracy
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzenia
 • Inne informacje
 • Jak załatwić sprawę
 • Konkursy i przetargi
 • Rejestr zbiorów danych osobowych
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE PODSTAWOWE   \  PRACOWNICY SZKOłY

    Pracownicy szkoły

  Dyrekcja

  Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyďż˝skiego w Piďż˝awie Górnej jest
  pani Renata Pauczuk magister nauczania pocz�tkowego, podyplomowe: historia,
  organizacja i zarz�dzanie o�wiat� , nauczyciel dyplomowany

  Wicedyrektorem Szkoďż˝y Podstawowej im. K. K. Baczyďż˝skiego w Piďż˝awie Górnej
  jest pani Marta Skowrońska-Sowa - magister jďż˝zyka polskiego,  podyplomowe:
  logopedia, wychowanie do �ycia w rodzinie, zarz�dzanie i organizacja o�wiat�,
  nauczyciel dyplomowany.

  Pracownicy pedagogiczni

  Szkoďż˝a zatrudnia 24 pracowników pedagogicznych, w tym:

  • peďż˝nozatrudnionych - 23
  • niepeďż˝nozatrudnionych - 1
  • z wyksztaďż˝ceniem wyďż˝szym mgr - 24
  • z wyksztaďż˝ceniem wyďż˝szym lic - 1
  • dyplomowanych - 13
  • mianowanych - 10
  • kontraktowych - 1


  Pracownicy administracji i obs�ugi

  Beata Krzemieniecka - sekretarz szkoďż˝y (tel:  74 8371 381)

  Teresa Paradyďż˝  - gďż˝ówny ksiďż˝gowy (tel: 74 8371 482) godziny pracy 700 - 1500

  oraz
  Jolanta Bajorek
  Bo�ena G�d�ba
  Ewa Nowak
  Agata Rewucka
  Krzysztof Zengiel

    udostępnił Krystian Bielecki dnia 2015-08-31
    opracował Krystian Bielecki dnia 2013-10-11
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra